Reviewers cooperating with the Journal

Permanent reviewers

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. USz dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), prof. Usz dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. UR dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. PW dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. PW dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski).

Reviewers ad hoc in 2023

prof. UMK dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), prof. UwB dr hab. Jerzy Bieluk (University of Bialystok, Poland), prof. UJ dr hab. Michał Biliński (Jagiellonian University in Kraków, Poland), prof. PAN dr hab. Mateusz Błachucki (Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), dr hab. Anna Dąbrowska (Kazimierz Pułaski University, Radom, Poland), prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), prof. UE dr hab. Monika Dobska (Poznan University of Economics, Poland), prof. UW dr hab. Marcin Dyl (University of Warsaw, Poland), prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski (The John Paul Catholic University of Lublin, Poland), prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), prof. dr hab. Joanna Haberko (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), prof. UWr dr hab. Krzysztof Horubski (University of Wrocław, Poland), prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), prof. UP dr hab. Grzegorz Krawiec (The University of Education im. KEN in Cracow, Poland), dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), dr hab. Dorota Łojko (The Collegium Medicum of the University of Zielona Góra, Poland), dr hab. Wojciech Maciejko (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland), prof. UEK dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek (University of Economics in Kraków, Poland), prof. dr hab. Jerzy Menkes (SGH Warsaw School of Economics, Poland), prof. dr hab. Tomasz Milej (Kenyatta University Nairobi, Kennya), prof. AEH dr hab. Alina Miruć (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), prof. URz dr hab. Jerzy Nikołajew (University of Rzeszów, Poland), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Jagiellonian University in Kraków), prof. UG dr hab. Maciej Nyka (University of Gdańsk, Poland), prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (University of Lodz, Poland), prof. URz dr hab. Jan Olszewski (University of Rzeszów, Poland), dr hab. Jerzy Parchomiuk (The John Paul Catholic University of Lublin, Poland), dr hab. Ewa Pierzchała (University of Opole, Poland), dr hab. Katarzyna Pokryszka (The University of Silesia in Katowice, Poland), prof. dr hab. Oksana Polinkevych (Lutsk National Technical University, Ukraine), dr Mateusz Pszczyński (University of Opole, Poland), prof. UWr dr hab. Jacek Przygodzki (University of Wrocław, Poland), prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), dr hab. Tomasz Sroka (Jagiellonian University in Kraków, Poland), dr hab. Lucyna Staniszewska (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), dr hab. Mariusz Swora (Law firm, Poland), prof. UW dr hab. Adam Szafrański (University of Warsaw, Poland), prof. UW dr hab. Wojciech Szafrański (University of Warsaw, Poland), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (University of Zielona Góra, Poland), prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek (The University of Silesia in Katowice, Poland), prof. dr hab. Monika Urbaniak (Karol Marcinkowski, Medical University of Poznań, Poland), prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka (Jan Kochanowski, University in Kielce, Poland).

 

Reviewers ad hoc in 2022

prof. dr hab. Rafał Adamus (Uniwersytet Opolski), prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UMK dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UJ dr hab. Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Rafał Blicharz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UMK dr hab. Anna Brzezińska-Rawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UWM dr hab. Stanisław Bułajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie), prof. UE dr hab. Monika Dobska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. UW dr hab. Marcin Dyl (Uniwersytet Warszawski) prof. UMCS dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. UMCS dr hab. Bogusław Gulski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UWr dr hab. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. (UŁ) dr hab. Monika Król (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Maciej Kruś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UWr dr hab. Piotr Lisowski (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Dorota Łojko (Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UAM dr hab. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński), prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UW dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki), prof. UR dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski), prof. UML dr hab. Rafał Patryn (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UP dr hab. Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr Piotr Sadowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UO dr hab. Piotr Sadowski (Uniwersytet Opolski), dr Jerzy Słyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UG dr hab. Anna Sylwestrzak (Uniwersytet Gdański), prof. UW dr hab. A. Szafrański (Uniwersytet Warszawski), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. US dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 

Reviewers ad hoc in 2021
prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Krzysztof Kucharki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UML dr hab. Rafał Patryn (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Szewczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet w Białymstoku).

 

Reviewers ad hoc in 2020

prof. dr hab. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu), prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Stanisław Bułajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), prof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie), prof. dr hab. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański w Gdańsku), dr hab. Dominik Mączyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UE dr hab. Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet Białostocki w Białymstoku).

Reviewers ad hoc in 2019

prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (Uniwersytet Łódzki), dr Tomasz Maksymiuk (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Malusecka (Uniwersytet Śląski), dr assoc. prof. Richard Frimpong Oppong (Thompson Rivers University, Canada), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UO dr hab. Piotr Stec (Uniwersytet Opolski), prof. UMK dr hab. Małgorzata Świderska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UWr dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ im. Witelona w Legnicy), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Reviewers ad hoc in 2018

prof. dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Marian Kępiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), prof. dr hab. Małgorzata Maternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski ), prof. UAM dr hab. Anna Musiała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. US dr hab. Dorota Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski)

Reviewers ad hoc in 2017

prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielwski (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jacek Lang (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzyny (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski).

Reviewers ad hoc in 2016
prof. dr hab. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jan Jeżewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. zw. dr hab. Tadeusz prof. Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Małgorzata Materniak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),  dr. Petr Osina (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), dr Przemysław Pluciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), prof. zw. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski),  prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).

Reviewers ad hoc in 2015
prof. dr hab. Marek Andrzejewski (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), assoc.prof. dr. Gabriela Dobrovičová (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), dr hab. Magdalena Fedorowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Korczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki),  dr. Petr Osina (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), assist. prof. dr. Lukáš Potěšil (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. zw. dr hab. Zbigniew Pulka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), doc. dr. Václav Stehlik (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), dr hab. Mariusz Swora (Kancelaria Adwokacka).

Reviewers ad hoc in 2014
prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (University of Warsaw), prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (University of Łódź), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (University of Wrocław), prof. dr hab. Józef Koredczuk (University of Wrocław), prof. zw. dr hab. Jacek Lang (University of Warsaw), prof. dr hab. Ryszard Mojak (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin), assoc. prof . dr. Pier Luigi Petrillo (Unitelma Sapienza University in Rome), assoc. prof. dr. Haitham Sakr (Holy Spirit University of Kaslik), prof. dr hab. Agnieszka Skóra (Mikołaj Kopernik University in Toruń), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (College of Education and Administration in Poznań), prof. dr hab. Krystian Ziemski (Adam Mickiewicz University in Poznań), prof. mr. Paul Zoontjens (Tilburg University)

Reviewers ad hoc in 2013
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (University of Wrocław), prof. dr hab. Karolina Mazur (University of Zielona Góra), prof. dr hab. Jacek Pasieczny (University of Warsaw), prof. zw. dr hab. Bogna Pilarczyk (Poznań University of Economics), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Adam Mickiewicz University in Poznań), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (College of Education and Administration in Poznań), prof. dr hab. Krystian Ziemski (Adam Mickiewicz University in Poznań), prof. dr hab. Robert Zawłocki (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Reviewers in 2023

Reviewers in 2022

Reviewers in 2021

Reviewers in 2020

Reviewers in 2019

Reviewers in 2018

Reviewers in 2017

Reviewers in 2016

Reviewers in 2015

Reviewers in 2014

Reviewers in 2013