Recenzenci współpracujący z czasopismem

Stali recenzenci

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki), prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. dr hab. Janusz Gajda (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Marek Górski (Uniwersytet Szczeciński), prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. UMCS dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. UKW dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. USz dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), prof. Usz dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. UMK dr hab. Piotr Rączka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Joanna Salachna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. UR dr hab. Viktoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet w Białymstoku), prof. UMCS dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. PW dr hab. Robert Suwaj (Politechnika Warszawska), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung), prof. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. prof. Alina Wypych-Żywicka (Uniwersytet Gdański), prof. PW dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski).

Recenzenci ad hoc w roku 2023

prof. UMK dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), prof. UJ dr hab. Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska), prof. UwB dr hab. Jerzy Bieluk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), prof. PAN dr hab. Mateusz Błachucki (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Polska), dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Polska), prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie, Polska), prof. UE dr hab. Monika Dobska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska), prof. UW dr hab. Marcin Dyl (Uniwersytet Warszawski, Polska), prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), prof. UWr dr hab. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski, Polska), prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), prof. UP dr hab. Grzegorz Krawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska), dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska), dr hab. Dorota Łojko (Collegium Medium Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polska), dr hab. Wojciech Maciejko (Krakowska Akademia im. Fryca Modrzewskiego, Polska), prof. UEK dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska), prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska), prof. dr hab. Tomasz Milej (KenyattaUniversityNairobi, Kennya), prof. AEH dr hab. Alina Miruć (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska), prof. URz dr hab. Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Rzeszowski, Polska), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński, Polska), prof. UG dr hab. Maciej Nyka (Uniwersytet Gdański, Polska), prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki, Polska), prof. URz dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska), dr hab. Jerzy Parchomiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), dr hab. Ewa Pierzchała (Uniwersytet Opolski, Polska), dr hab. Katarzyna  Pokryszka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska), prof. dr hab. Oksana Polinkevych (Lutsk National Technical University, Ukraine), dr Mateusz Pszczyński (Uniwersytet Opolski, Polska), prof. UWr dr hab. Jacek Przygodzki (Uniwersytet Wrocławski, Polska), prof. UMCS dr hab. Grzegorz  Smyk (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Polska), dr hab. Tomasz Sroka (Uniwersytet Jagielloński, Polska), dr hab. Lucyna  Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska), dr hab. Mariusz Swora (Kancelaria prawna, Polska), prof. UW dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski, Polska), prof. UW dr hab. Wojciech Szafrański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska), prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Śląski, Polska), prof. dr hab. Monika  Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska), prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska).

 

Recenzenci ad hoc w roku 2022

prof. dr hab. Rafał Adamus (Uniwersytet Opolski), prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UMK dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UJ dr hab. Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Rafał Blicharz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UMK dr hab. Anna Brzezińska-Rawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UWM dr hab. Stanisław Bułajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UWM dr hab. Jarosław Dobkowski (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie), prof. UE dr hab. Monika Dobska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. UW dr hab. Marcin Dyl (Uniwersytet Warszawski) prof. UMCS dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. UMCS dr hab. Bogusław Gulski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UWr dr hab. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. (UŁ) dr hab. Monika Król (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Maciej Kruś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UWr dr hab. Piotr Lisowski (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Dorota Łojko (Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UAM dr hab. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński), prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UW dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski), prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki), prof. UR dr hab. Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski), prof. UML dr hab. Rafał Patryn (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UP dr hab. Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr Piotr Sadowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UO dr hab. Piotr Sadowski (Uniwersytet Opolski), dr Jerzy Słyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UG dr hab. Anna Sylwestrzak (Uniwersytet Gdański), prof. UW dr hab. A. Szafrański (Uniwersytet Warszawski), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. US dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 

Recenzenci ad hoc w roku 2021
prof. UMK dr hab. Michał Balcerzak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Krzysztof Kucharki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UML dr hab. Rafał Patryn (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Szewczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet w Białymstoku).

 

Recenzenci ad hoc w roku 2020

prof. dr hab. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu), prof. UKW dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Stanisław Bułajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. UAM dr hab. Joanna Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), prof. UWM dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie), prof. dr hab. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański w Gdańsku), dr hab. Dominik Mączyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), prof. UE dr hab. Piotr Michoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), dr hab. Wioletta Witoszko (Uniwersytet Białostocki w Białymstoku).

Recenzenci ad hoc w roku 2019

prof. UWr dr hab. Ewa Galewska (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. UWr dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. UM dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Katarzyna Łasak (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (Uniwersytet Łódzki), dr Tomasz Maksymiuk (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (SzkołaGłówna Handlowa w Warszawie), prof. UŚ dr hab. Joanna Nowakowska-Malusecka (Uniwersytet Śląski), dr assoc. prof. Richard Frimpong Oppong (Thompson Rivers University, Canada), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UO dr hab. Piotr Stec (Uniwersytet Opolski), prof. UMK dr hab. Małgorzata Świderska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. UWr dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski), prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. PWSZ dr hab. Ewa Tuora-Schwierskott (PWSZ im. Witelona w Legnicy), prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Recenzenci ad hoc w roku 2018

prof. dr hab. Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Marian Kępiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), prof. dr hab. Małgorzata Maternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski ), prof. UAM dr hab. Anna Musiała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Joanna Mucha (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Niczyporuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Zygmund Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. US dr hab. Dorota Sokołowska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Maksymilian Paweł Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. dr hab. Magdalena Tabernacka (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci ad hoc w roku 2017

prof. zw. dr hab. Wojciech Chróścielwski (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Marek Krzymkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jacek Lang (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzyny (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Marek Świerczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski).

Recenzenci ad hoc w roku 2016
prof. dr hab. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jan Jeżewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. zw. dr hab. Tadeusz prof. Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Małgorzata Materniak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),  dr. Petr Osina (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), dr Przemysław Pluciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), prof. zw. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski),  prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).

Recenzenci ad hoc w roku 2015
prof. dr hab. Marek Andrzejewski (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), assoc.prof. dr. Gabriela Dobrovičová (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), dr hab. Magdalena Fedorowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Korczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki),  dr. Petr Osina (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), assist. prof. dr. Lukáš Potěšil (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. zw. dr hab. Zbigniew Pulka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), doc. dr. Václav Stehlik (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), dr hab. Mariusz Swora (Kancelaria Adwokacka).

Recenzenci ad hoc w roku 2014
prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Jacek Lang (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr. Pier Luigi Petrillo (Uniwersytet Unitelma Sapienza w Rzymie), assoc. prof. dr. Haitham Sakr (Uniwersytet Ducha Świętego w Kaslik), prof. dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. dr hab. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. mr. Paul Zoontjens (Uniwersytet w Tilburgu)

Recenzenci ad hoc w roku 2013
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Karolina Mazur (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Bogna Pilarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. dr hab. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Robert Zawłocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w roku 2023

Recenzenci publikacji w roku 2022

Recenzenci publikacji w roku 2021

Recenzenci publikacji w roku 2020

Recenzenci publikacji w roku 2019

Recenzenci publikacji w roku 2018

Recenzenci publikacji w roku 2017

Recenzenci publikacji w roku 2016

Recenzenci publikacji w roku 2015

Recenzenci publikacji w roku 2014

Recenzenci publikacji w roku 2013