Recenzenci współpracujący z czasopismem

Stali recenzenci

prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie),  prof. ordinario Guerino D’Ignazio (Uniwersytet w Kalabrii), prof. zw.dr hab. Zofia Duniewska (Uniwersytet Łódzki), assoc. prof. dr Aref Fakhry (Światowy Uniwersytet Morski w Malmö), prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini (Uniwersytet Suor Orsola Benincasa w Neapolu), assist. prof. dr. Kateřina Frumarová (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), assist. prof. dr. Radomir Jakab (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), prof. dr hab. Beata Jeżyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr. Jana Jurníková (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. zw. dr hab. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), doc. dr Romuald Kraczkowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. zw. dr hab. Maria Kujawska (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), priv.-doz. dr Tomasz Milej (Uniwersytet Dar es Salaam), prof. dr hab. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński), prof. zw. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Mariusz Popławski (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), assoc. prof. dr Jayesh M. Rathod (Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie), prof. zw. dr hab. Joanna Salachna (Uniwersytet Białostocki), prof. zw. dr hab. Jan Sandorski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. dr hab. Grzegorz Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Leszek Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assist. prof. dr Natalia Szablewska (Uniwersytet Southern Cross w Gold Coast), prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki), assist. prof. dr Maxim Tomoszek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Anna Zalcewicz (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Patrycja Zawadzka (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Feliks Zedler (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu).

Recenzenci ad hoc w roku 2016
prof. dr hab. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jan Jeżewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), prof. zw. dr hab. Tadeusz prof. Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. dr hab. Małgorzata Materniak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),  dr. Petr Osina (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), dr Przemysław Pluciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), prof. zw. dr hab. Ryszard A. Stefański (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), prof. zw. dr hab. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Mariusz Swora (Uniwersytet Zielonogórski),  prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).

Recenzenci ad hoc w roku 2015
prof. dr hab. Marek Andrzejewski (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Tadeusz Biernat (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), assoc.prof. dr. Gabriela Dobrovičová (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafàrika w Koszycach), dr hab. Magdalena Fedorowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Jerzy Korczak (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki),  dr. Petr Osina (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), assist. prof. dr. Lukáš Potěšil (Uniwersytet Masaryka w Brnie), prof. zw. dr hab. Zbigniew Pulka (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Iwona Sierocka (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Victoriya Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), doc. dr. Václav Stehlik (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), dr hab. Mariusz Swora (Kancelaria Adwokacka).


Recenzenci ad hoc w roku 2014
prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. zw. dr hab. Jacek Lang (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), assoc. prof. dr. Pier Luigi Petrillo (Uniwersytet Unitelma Sapienza w Rzymie), assoc. prof. dr. Haitham Sakr (Uniwersytet Ducha Świętego w Kaslik), prof. dr hab. Agnieszka Skóra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. dr hab. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. mr. Paul Zoontjens (Uniwersytet w Tilburgu)

Recenzenci ad hoc w roku 2013
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Tadeusz Kocowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Karolina Mazur (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Jacek Pasieczny (Uniwersytet Warszawski), prof. zw. dr hab. Bogna Pilarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Łukasz Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Tyranowski (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu), prof. dr hab. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Robert Zawłocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci publikacji w roku 2016

Recenzenci publikacji w roku 2015

Recenzenci publikacji w roku 2014

Recenzenci publikacji w roku 2013