Sprzedaż i prenumerata

Sprzedaż i prenumeratę kwartalnika „Studia Prawa Publicznego” prowadzi Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawnictwo Naukowe UAM
ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48) 61 829 46 46
fax (+48) 61 829 46 47
www.press.amu.edu.pl

Dział sprzedaży:
tel. (+48) 61 829 46 40
e-mail: press@amu.edu.pl

Poszczególne numery kwartalnika można zamawiać online na stronie internetowej Wydawnictwa. Instrukcja składania zamówienia i informacje o kosztach wysyłki dostępne są pod adresem: http://www.press.amu.edu.pl/jak-zamawia.html. Sprzedaż kwartalnika prowadzą również księgarnie naukowe na terenie kraju. W Poznaniu sprzedaż prowadzi Księgarnia przy ul. Fredry 10, tel./fax 61 852 42 93, e-mail: akademicka@ksiegarniaonline.pl.

Prenumeratę kwartalnika zamówić można wysyłając „Formularz Zamówienia Prenumeraty” na adres poczty elektronicznej Wydawnictwa: wydnauk@amu.edu.pl, faksem na numer (+48) 61 829 46 47, lub pocztą na adres korespondencyjny: Wydawnictwo Naukowe UAM, ul. A. Fredry 10, Collegium Maius (IV p., pok. 429 – Sekretariat), 61-701 Poznań. Regulamin prenumeraty dostępny jest na stronie internetowej Wydawnictwa pod adresem: http://www.press.amu.edu.pl/pl/sprzedaz-i-prenumerata.html.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRENUMERATY