SPP online

Treści publikowane w czasopiśmie naukowym „Studia Prawa Publicznego” dostępne są online na stronie internetowej czasopisma, w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR) oraz bazie danych the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

SPP

Na stronie internetowej czasopisma zamieszczane są informacje o artykułach naukowych, w tym również informacje o recenzowanych komentarzach i glosach (metadane). Informacje te dostępne są w zakładkach założonych dla każdego recenzowanego opracowania razem z linkiem do pełnego tekstu artykułu, komentarza lub glosy, a w przypadku artykułów również z odrębnym linkiem do streszczenia w języku polskim lub angielskim.

Dostęp do zakładki z informacjami o danym opracowaniu oraz linkami do plików PDF uzyskać można po kliknięciu tytułu artykułu, komentarza lub glosy, umieszczonych w spisie treści numeru, w którym zostały one opublikowane.

AMUR

Pełne teksty artykułów, komentarzy, glos, oraz pozostałych materiałów opublikowanych w czasopiśmie dostępne są na stronie AMUR – https://repozytorium.amu.edu.pl/.

Bezpośredni dostęp do plików, które zdeponowano w kolekcjach założonych dla poszczególnych numerów czasopisma uzyskać można pod następującym adresem internetowym: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10559

CEJSH

Informacje o zawartości każdego z numerów, streszczenia opublikowanych w nich artykułów, dane bibliograficzne oraz informacje o autorach umieszczane są również na stronie bazy danych CEJSH – http://cejsh.icm.edu.pl

Bezpośredni dostęp do wyżej wymienionych informacji uzyskać można pod następującym adresem internetowym:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-4a8e9acb-100d-4d13-9ce2-7bd13f152d1c