SPP online

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Dostęp online

Treści publikowane w czasopiśmie naukowym „Studia Prawa Publicznego” dostępne są online na stronie internetowej czasopisma, w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR), Platformie Cyfrowej Czasopism Naukowych (PRESSTO) oraz bazie danych the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

SPP

Na stronie internetowej czasopisma zamieszczane są informacje o artykułach naukowych, w tym również informacje o recenzowanych komentarzach i glosach, (metadane). Informacje te dostępne są w zakładkach założonych dla każdego recenzowanego opracowania razem z linkiem do pełnego tekstu artykułu, komentarza lub glosy, a w przypadku artykułów również z odrębnym linkiem do streszczenia w języku polskim lub angielskim.

Dostęp do zakładki z informacjami o danym opracowaniu oraz linkami do plików PDF uzyskać można po kliknięciu tytułu artykułu, komentarza lub glosy umieszczonych w spisie treści numeru, w którym zostały one opublikowane.

AMUR

Pełne teksty artykułów, komentarzy, glos, oraz pozostałych materiałów opublikowanych w czasopiśmie dostępne są na stronie AMUR – https://repozytorium.amu.edu.pl/.

Bezpośredni dostęp do plików, które zdeponowano w kolekcjach założonych dla poszczególnych numerów czasopisma uzyskać można pod następującym adresem internetowym: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/10559

PRESSTO

Pełne teksty artykułów, komentarzy, glos, oraz pozostałych materiałów opublikowanych w czasopiśmie  dostępne są na stronie PRESSTO – https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp

Bezpośredni dostęp do plików archiwalnych, zdeponowanych w kolekcjach złożonych dla numerów czasopisma uzyskać można pod następującym adresem internetowym: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/spp/issue/archive

CEJSH

Informacje o zawartości każdego z numerów, streszczenia opublikowanych w nich artykułów, dane bibliograficzne oraz informacje o autorach umieszczane są również na stronie bazy danych CEJSH – http://cejsh.icm.edu.pl

Bezpośredni dostęp do wyżej wymienionych informacji uzyskać można pod następującym adresem internetowym:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-4a8e9acb-100d-4d13-9ce2-7bd13f152d1c

     

Indeksowane ponadto w:  DOAJ, Sherpa Romeo, ERIH PLUS CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO CEEAS (Central & Eastern European Academic Source), Arianta, Google Scholar, Index Copernicus International, WorldCat, NUKAT