Redakcja czasopisma

Rada Naukowa
Rainer Arnold (Uniwersytet w Regensburgu), Bogusław Banaszak (Uniwersytet Zielonogórski), Mária Bujňáková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach), Gabriela Dobrovičová (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach), Tadeusz Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jiří Jirásek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Zdzisław Kędzia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Mária Kiovská (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach), Cezary Kosikowski (Uniwersytet w Białymstoku), Philip Langbroek (Uniwersytet w Utrechcie), Mª Cristina Hermida del Llano (Uniwersytet Króla Juana Carlosa w Madrycie), Luca Mezzetti (Uniwersytet w Bolonii), Soňa Skulová (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Marek Wierzbowski (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Witkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Rada Redakcji
Krystyna Wojtczak – redaktor naczelny
Aleksandra Wiktorowska – zastępca redaktora naczelnego
Marta Dajczak – sekretarz redakcji
Przemysław Wojtczak – sekretarz wspomagający
Zbigniew Janku, Daniel E. Lach, Aurelia Nowicka, Hanna Paluszkiewicz, Bożena Popowska,
Michał A. Waligórskiczłonkowie Rady Redakcji

Redaktorzy tematyczni
Tadeusz Gadkowski (prawo międzynarodowe publiczne), Zbigniew Janku (prawo administracyjne), Ryszard Kamiński (zarządzanie w administracji), Daniel E. Lach (publiczne aspekty prawa pracy, zabezpieczenia społeczne), Małgorzata Materniak-Pawłowska (historia ustroju i prawa publicznego, historia administracji), Marzena Kordela, Jarosław Mikołajewicz (teoria prawa, prawo konstytucyjne), Tomasz Nieborak (finanse publiczne i prawo finansowe, podatkowe, celne), Aurelia Nowicka (prawo europejskie, publiczne aspekty prawa cywilnego), Hanna Paluszkiewicz (publiczne aspekty prawa karnego), Bożena Popowska (publiczne prawo gospodarcze), Bartosz Kołaczkowski, Michał A. Waligórski (nauka administracji)

Redaktor statystyczny
Mirosław Krzyśko

Redaktorzy językowi
Urszula Jagiełło (język polski)
Iwona Grenda (język angielski)
Rob Pagett (język angielski)

Adres Redakcji: Wydział Prawa i Administracji UAM, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
Collegium Iuridicum Novum, budynek Dziekanatu, p. I, pok. 25
tel. +48 61 829 31 60, e-mail: spp@amu.edu.pl, adres strony internetowej: http://spp.amu.edu.pl