Informacje dla Autorów

Teksty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

w formatach .doc i .pdf.

Jednym z warunków publikacji jest przygotowanie tekstu pod względem edytorskim zgodnie z poniższymi Informacjami dla Autorów.

I. WSKAZÓWKI WYDAWNICZE

II. WSKAZÓWKI EDYTORSKIE