Numer bieżący

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

JOANNA HABERKO, Administracyjnoprawny obowiązek szczepienia dzieci a zgoda przedstawiciela ustawowego na badania kwalifikacyjne

9

TOMASZ NIEBORAK, Zakaz missellingu jako przykład zastosowania behawioralnej koncepcji prawa?

29

ERYK KOSIŃSKI, MARCIN TRUPKIEWICZ,  Rodzaje aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w świetle przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

51

JĘDRZEJ BUJNY, TYMOTEUSZ MĄDRY, Problemy związane z definicją lasu w polskim systemie prawnym

71

KAMIL STĘPNIAK, Środowisko prawników wobec sytuacji Trybunału Konstytucyjnego. Badania socjologiczno-prawne

93

MARCIN TRUPKIEWICZ, Kilka uwag o Internetowej Platformie Aukcyjnej umożliwiającej uzyskanie wsparcia w zakresie odnawialnych źródeł energii w kontekście podpisów elektronicznych

117

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

 

KRYSTYNA WOJTCZAK, W sprawie doktoratów w projektach założeń Prawa Szkolnictwa Wyższego (Ustawa 2.0)

135

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Joanna Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, seria: Komentarze praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 r. (opr. PAULINA JANKOWSKA)

161

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Jody Freeman, The Uncomfortable Convergence of Energy and Environmental Law,(Niewygodna konwergencja prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska), Harvard Environmental Law Review” 2017, vol. 41, no. 2, ISNN 0147-8257 (opr. LUCYNA STANISZEWSKA)

164

J. M. Bondareff, M. Carey, C. Lyden-Kluss, Plastics in the Ocean: The Environmental Plague of Our Time (Tworzywa sztuczne w Oceanie: Zagrożenie środowiska w naszych czasach), „Roger Williams University Law Review” 2017 vol. 22, iss. 2 (opr. LUCYNA STANISZEWSKA)

165

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Republicyzacja zadań publicznych”, Poznań, 9 czerwca 2017 r. (opr. LUCYNA STANISZEWSKA, MARIA JĘDRZEJCZAK)

169

Informacje o autorach

173

Informacje dla autorów

175