Numer bieżący

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

PAWEŁ BORECKI, Obsada godności Muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego a zasady Konstytucji RP

9

KRYSTYNA WOJTCZAK, Tytuł profesora w Polsce w latach 1920-1990. Część 2. Warunki nadawania tytułu profesora w prawie o stopniach i tytułach naukowych

31

UCHA ZAKASHVILI,  KOBA KALICHAVA, Modern Development Tendencies of Georgian Construction Law

53

JACEK CZABAŃSKI, Efektywność publicznej i sądowej kontroli uczciwości umów kredytów hipotecznych powiązanych z kursem waluty obcej

71

PAWEŁ GUTKOWSKI, Istotny pogląd Prezesa UOKiK jako element postępowania sądowego

101

BARTOSZ WYŻYKOWSKI, Istotny pogląd Rzecznika Finansowego jako instrument ochrony klientów podmiotów rynku finansowego

121

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

 

KRYSTYNA WOJTCZAK, W sprawie kierunków studiów w projektach założeń Prawa szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0)

153

III. Z ORZECZNICTWA

 

SŁAWOMIR PAWŁOWSKI, Glosa (aprobująca) do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. SK 39/15

175

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Sebastian Gajewski, Programy rządowe. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, pp. 256, ISBN: 978-83-235-2604-9 (opr. PAULINA JANKOWSKA)

187

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Dacian C. Dragoş, Aleksandra Horváthová, Addressing Conflict of Interests in Public Procurement in the European Union and the Legal Challenges in Romania and Slovakia (Rozwiązywanie konfliktów interesów w unijnym prawie zamówień publicznych i jako wyzwanie prawne w Rumunii i na Słowacji), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 3 (opr. KONRAD RÓŻOWICZ)

191

Manuel Zimmermann, Economic Efficiency and the Division of Large Procurement Contracts Into Lots: An Analysis,  (Analiza efektywności ekonomicznej podziału zamówień na części), “European Procurement & Public Private Partnership Law Review”, 2017, vol.12, iss. 4 (opr. KONRAD RÓŻOWICZ)

193

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe”, Poznań, 17 listopada 2017 r.(opr. ALEKSANDRA BOCHEŃSKA)

197

Informacja ze wspólnej kampanii Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Finansowego skierowanej do osób, które zawarły z bankami umowy o kredyt indeksowany/denominowany  we frankach szwajcarskich pt. „Masz kłopot z pożyczką? Dowiedz się co możesz zrobić ?” (opr. ALEKSANDRA CZUBIŃSKA-DURKA, JOLANTA FLOREK)

201

VI. IN MEMORIAM

 

Wspomnienie o Profesorze zwyczajnym doktorze habilitowanym Bogusławie Banaszaku (PIOTR KAPUSTA, KRYSTYNA WOJTCZAK)

207

Informacje o autorach

214