2020 Nr 2(30)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

Krystyna Wojtczak, Tytuł profesora w pierwszych latach przemian ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej

9

Sławomir Pawłowski, Lex deweloper – analiza porównawcza projektu pierwotnego specustawy mieszkaniowej z ostatecznie uchwaloną ustawą

49

Magdalena Jaś-Nowopolska, Daniel Mengeler, The Federal Constitutional Court decisions: „the right to be forgotten I” and „the right to be forgotten II” – the expectation of increased cooperation with the concurrent need to maintain independence

69

Markéta Bednářová, Eva Lásková, Long-term residence permit in the Czech Republic, Slovak Republic and the Republic of Poland 

89

Waldemar Walczak, Instrumentalne wykorzystywanie władzy sędziowskiej po wyroku TSUE –wieloaspektowa analiza legalnej korupcji 

107

Aleksandra Pyka, Ocena skutków dla ochrony danych

161

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

 

Danuta Biniasz-Celka, Rola Towarzystwa Budownictwa Społecznego w zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych

181

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Mariusz Mamczarek, Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, seria Komentarze & Linia orzecznicza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

203

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Peter N. Salib, The Law of Banksy: Who Owns Street Art? (Prawo Banksy’ego: Kto jest właścicielem street artu?), „University of Chicago Law Review” 2016, vol. 83, no. 4 (opr. Piotr Szulc)

213

Geraint Ellis, Discourses of Objection: Towards an Understanding of Third-party Rights in Planning (W kierunku zrozumienia uprawnień podmiotów trzecich w planowaniu przestrzennym), „Environment and Planning A: Economy and Space” 2004, vol. 36 (opr. Piotr Szulc)

214

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”, Toruń, 12 grudnia 2019 r. (opr. Tomasz Kuczyński, Karolina Rokicka-Murszewska)

217