2020 Nr 3(31)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

TADEUSZ JASUDOWICZ, Podstawowe trendy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka w sprawach podatkowych

9

PAWEŁ BORECKI, Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny pedofilskie duchownego – wyrok na miarę precedensu. Uwagi w sprawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2020 r., sygn. II CSK 124/19

33

DANIEL ERYK LACH, Przetwarzanie i ochrona danych dotyczących zdrowia przez organizatora systemu opieki zdrowotnej

53

PAWEŁ GACEK, Obniżenie policjantowi nagrody rocznej w przypadku popełnienia przewinienia dyscyplinarnego stwierdzonego w prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym

73

DANUTA BINIASZ-CELKA, Raport o stanie gminy i debata nad nim w świetle niemieckiej koncepcji demokracji kooperacyjnej

99

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

 

BOGUSŁAW BANASZAK, Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymusza na ustawodawcy ustawową regulację struktury organizacyjnej i właściwości sądów powszechnych?

119

RADOSŁAW PETRUS, Reformatoryjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego pięć lat po reformie

137

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Piotr Szudejko, Rozwój biologii i medycyny w świetle demokratycznego państwa prawnego, Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (opr. PAULINA JACHIMOWICZ-JANKOWSKA)

147

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Michal Říha, Dočasnost zákona jako hodnota chtěná a nechtěná (Temporalność prawa jako pożądana i niepożądana wartość), „Acta Universitatis Carolinae  Iuridica” 2020, vol. 66, no. 1 (opr. KAROL DĄBROWSKI)

164

Gabriela Göttelová, Koncese v českém správním právu (Koncesja w czeskim prawie administracyjnym), „Acta Universitatis Carolinae Iuridica” 2020, vol. 66, no. 2 (opr. KAROL DĄBROWSKI)

165

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Władza w przestrzeni administracji publicznej”, Łódź, 20 listopada 2019 r. (opr. MAREK LEWICKI, RENATA LEWICKA)

167