2021 Nr 3(35)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

Krystyna Wojtczak, Pozycja prawna wojewody w procesie przemian II Rzeczypospolitej

9

Anna Dąbrowska, Dialog między regionalnymi trybunałami praw człowieka

55

Paulina Jachimowicz-Jankowska, Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem czynności kontrolno-nadzorczych nad zakładami Lecznictwa  uzdrowiskowego

75

Mateusz Musielak, The evolution of classical evaluation standards in competition law: thelegal assessment of tying in view of challenges raised by digital markets

113

Filip Zygmunt Wichrowski, Perspektywy rozwoju zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

141

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Paulina Bieś-Srokosz, Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

159

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Sègnonna Horace Adjolohoun, A crisis of design and judicial practice? Curbing state disengagement from the African Court on Human and Peoples’ Rights (Kryzys konstrukcji i praktyki sądowej? Powstrzymanie wycofywania się państw z Afrykańskiego Trybunału Praw Człowieka i Ludów), „African Human Rights Law Journal” 2020, vol. 20, no. 1 (opr. Anna Dąbrowska)

169

Pavel Mates, Právo na digitální služby (Prawo do usług cyfrowych), „Revue pro právo a technologie“ 2020, č. 21 (opr. Karol Dąbrowski)

172

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji”, Łódź, 10-11 czerwca 2021 r. (opr.

Joanna Mikołajczyk)

175