2021 Nr 1(33)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

Jerzy Menkes, Ewolucja albo substytucja, czyli jaka przyszłość NATO

9

Krzysztof Świderski, Biurokratyczne załatwianie spraw

35

Paweł Sancewicz, Cele wspierania inwestycji w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji

55

Paulina Jachimowicz-Jankowska, Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 2. Status prawny organów zakładowych podmiotu leczniczego i personel uzdrowiskowy zakładu

75

Marika Piwowarczyk, Formalne aspekty pozasądowego rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym

117

II. Z ORZECZNICTWA

 

Paweł Borecki, „Tęczowa zaraza” a niezależność Kościoła i godność człowieka. Uwagi do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 8 grudnia 2020 r., sygn. I C 1357/19

139

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Rafał Stankiewicz, Koordynacja w prawie administracyjnym, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

155

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Elena Chernikova, Financial Law and Financial Science: Development and Interaction (Prawo finansowe i nauka o finansach: rozwój i interakcja), „Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 2020, vol. 66, no. 3 (opr. Karol Dąbrowski)

163

Ľubomír Čunderlík, Finančné pyramídy a ich regulačné perspektívy (Piramidy finansowe i perspektywa ich regulacji), „Acta Universitatis Carolinae Iuridica” 2020, vol. 66, no. 3 (opr. Karol Dąbrowski)

164

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z IV Konferencji Szkoleniowej i VII Poznańskiego Salonu Mediacji „Ugoda mediacyjna i koszty mediacji”, Poznań, 21 października 2020 r. (opr. Joanna Mucha)

167