Informacje o artykule

Tytuł: Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom
Autor: Aleksander Jakubowski
Rok: 2014
Numer: 1(5)
Strony: 107–124
DOI: 10.14746/spp.2014.1.5.4
ISBN: 978-83-232-2723-6
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: prawo do nauki – szkolnictwo wyższe – wykształcenie – numerus clausus
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF