Informacje o artykule

Tytuł: Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – nowa jakość w polskim prawie o cudzoziemcach? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowej
Autor: Agnieszka Narożniak
Rok: 2014
Numer: 2(6)
Strony: 155–187
DOI: 10.14746/spp.2014.2.6.6
ISBN: 978-83-232-2743-4
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: zobowiązanie do powrotu – wydalenie – zobowiązanie do opuszczenia terytorium – dyrektywa powrotowi – polskie prawo o cudzoziemcach
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF