Informacje o artykule

Tytuł: Spojrzenie na zasadę określoności w kontekście jej źródeł
Autor: Izabela Dziewulska-Gaj
Rok: 2014
Numer: 2(6)
Strony: 131–152
DOI: 10.14746/spp.2014.2.6.5
ISBN: 978-83-232-2743-4
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: zasada określoności – nullum crimen sine lege certa – bezpieczeństwo prawne – pewność prawa
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF