Informacje o artykule

Tytuł: Utrzymanie dróg w okresie zimowym – problematyka prawna zakresu obowiązków i odpowiedzialności zarządcy drogi publicznej
Autor: Jędrzej Bujny, Anna Kudra
Rok: 2014
Numer: 2(6)
Strony: 67–99
DOI: 10.14746/spp.2014.2.6.3
ISBN: 978-83-232-2743-4
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: drogi publiczne – obowiązki użytkowników dróg – zarządca drogi – zima – bezpieczeństwo na drogach
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF