Informacje o artykule

Tytuł: Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920–1990 (Część II)
Autor: Krystyna Wojtczak
Rok: 2014
Numer: 1(5)
Strony: 45–86
DOI: 10.14746/spp.2014.1.5.2
ISBN: 978-83-232-2723-6
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: szkoły wyższe w II Rzeczypospolitej i Polsce Ludowej – kształcenie w szkołach wyższych – warunki wymagane dla realizacji procesu kształcenia
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF