Informacje o artykule

Tytuł: Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki
Autor: Łukasz Ciszewski
Rok: 2014
Numer: 1(5)
Strony: 127–157
DOI: 10.14746/spp.2014.1.5.5
ISBN: 978-83-232-2723-6
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: taryfa – wniosek taryfowy – zatwierdzenie taryfy – weryfikacja taryf – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF