Informacje o artykule

Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SK 6/20121 – problematyka wysokości kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
Autor: Lucyna Staniszewska
Rok: 2014
Numer: 3(7)
Strony: 171–188
DOI: 10.14746/spp.2014.3.7.8
ISBN: 978-83-232-2822-6
ISSN: 2300-3936
Treść: Pełny tekst PDF