Informacje o artykule

Tytuł: Prawodawstwo wyznaniowe z okresu II Rzeczypospolitej we współczesnym polskim systemie prawnym
Autor: Paweł Borecki
Rok: 2014
Numer: 4(8)
Strony: 61–80
DOI: 10.14746/spp.2014.4.8.3
ISBN: 978-83-232-2828-8
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: stosunki państwo-Kościół – przedwojenne prawo wyznaniowe – konstytucja RP z 1997 r. – mniejszości wyznaniowe
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF