Informacje o artykule

Tytuł: Akty indywidualne z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
Autor: Aleksander Jakubowski
Rok: 2015
Numer: 3(11)
Strony: 113-137
DOI: 10.14746/spp.2015.3.11.5
ISBN: 978-83-232-2956-8
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: gospodarka mieszkaniowa – kognicja sądów – postępowanie dwuetapowe
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF