Informacje o artykule

Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 roku, sygn. P 32/12 – problematyka zbiegu odpowiedzialności za delikt administracyjny zagrożony karą pieniężną z odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe
Autor: Lucyna Staniszewska
Rok: 2015
Numer: 4(12)
Strony: 11–28
DOI: 10.14746/spp.2015.4.12.8
ISBN: 978-83-232-3000-7
ISSN: 2300-3936
Treść: Pełny tekst PDF