Informacje o artykule

Tytuł: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r., sygn. I OSK 2188/13
Autor: Sebastian Gajewski
Rok: 2015
Numer: 3(11)
Strony: 185-192
DOI: 10.14746/spp.2015.3.11.8
ISBN: 978-83-232-2956-8
ISSN: 2300-3936
Treść: Pełny tekst PDF