Informacje o artykule

Tytuł: Przesłanki udzielenia koncesji w ustawie Prawo energetyczne a koncepcja swobody prognozowania w procesie podejmowania decyzji koncesyjnej
Autor: Anna Trela
Rok: 2014
Numer: 2(6)
Strony: 101–128
DOI: 10.14746/spp.2014.2.6.4
ISBN: 978-83-232-2743-4
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: koncesja – prognozowanie – pojęcia niedookreślone – dyskrecjonalność – prawo energetyczne
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF