Informacje o artykule

Tytuł: Administracyjnoprawne ograniczenia w strefach ochrony uzdrowiskowej
Autor: Paulina Jankowska
Rok: 2014
Numer: 4(8)
Strony: 103–127
DOI: 10.14746/spp.2014.4.8.5
ISBN: 978-83-232-2828-8
ISSN: 2300-3936
Słowa kluczowe: strefy ochrony uzdrowiskowej – uzdrowisko – przywileje i ograniczenia
Treść: Streszczenie PDF Pełny tekst PDF